Jedno zdanie na temat

korzyści z członkostwa

zachęta

NAGŁÓWEK

ABSTRAKT

Aktualna wysokość składki rocznej za rok 2023 wynosi 80 zł.

numer konta do dokonywania wpłat składek: 74 1240 6218 1111 0000 4618 7398
odbiorca: Sekcja Psychoterapii PTP

*uwaga!
W przypadku zaległości za lata ubiegłe (od 1 kwietnia 2012 roku) roczna składka stanowi wysokość składki aktualnej. Informacje na temat ewentualnych zaległości można uzyskać wysyłając e-mail.

Emeryci są zwolnieni z opłacania składek.
W celu poinformowania o statusie emeryta, prosimy o informację mailową – ptp.skarbnik@gmail.com.

Wyżej wymieniona składka związana jest z przynależnością do Sekcji Psychoterapii PTP.
Opłaty za bycie członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powinny być wysyłane oddzielnie – na konta oddziałów terenowych PTP.