Oczekiwania od regulacji ustawowych

Całe środowisko psychoterapeutów wraz z reprezentantami innych organizacji pracuje intensywnie przeciwstawiając się degradacji zawodu psychoterapeuty.

Zachęcamy do zapoznania się z planem działań zrzeszonych stowarzyszeń w styczniu oraz zapoznania się z tekstem publikowanym w witrynie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

oczekiwania

POTRZEBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PSYCHOTERAPII

ZAŁOŻENIA REGULACJI USTAWOWYCH ZAWODU PSYCHOTERAPEUTY