jak zostać członkiem?

CZŁONKOSTWO SEKCJI PSYCHOTERAPII

deklaracja członkowska

dołącz do nas

 1. Członkiem Sekcji może zostać osoba, która:
  • jest członkiem PTP
  • otrzyma rekomendację od 2 członków Sekcji – certyfikowanych psychoterapeutów PTP
 2. Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Sekcji, która zadeklaruje dla niej poparcie.
  Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Sekcji oraz innych form jej merytorycznej działalności.

Aktualna wysokość składki rocznej za rok 2023 wynosi 80 zł.

numer konta do dokonywania wpłat składek: 74 1240 6218 1111 0000 4618 7398
odbiorca: Sekcja Psychoterapii PTP

deklaracja członkowska

Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • do Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Ja, niżej podpisany/-a
 • Zamieszkały/-a
 • Proszę o przyjęcie mnie do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Oddział PTP

 • załącz pliki
 • Should be Empty: